nrcDelta Lloyd vroeg R&Z om op basis van onze kennis over de WIA in korte tijd een artikel te schrijven voor de themabijlage ´Arbeidsvoorwaarden´ van het NRC Handelsblad van 19 mei 2010. Dit artikel belicht de verschillende haken en ogen aan de WIA, zoals een flinke inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid. We benadrukten dat Delta Lloyd werkgevers verschillende verzekeringen biedt om hun werknemers hiertegen te beschermen.

[PDF]

Kijk ook bij...

- Specialismen: Informatieve teksten
- Projectmanagement: Annemieke van Ramshorst
- Kennisgebied: Zorg & Zekerheid

Tags: Advertorial