BinnenbeRijk2013-3referentieBZK over R&Z

BinnenbeRijk is het interdepartementale vakblad voor bedrijfsvoering binnen het Rijk, met aandacht voor mens en organisatie. Het blad informeert lezers over de ontwikkelingen op bedrijfsvoeringsgebied binnen de Rijksoverheid en moet het rijksbrede denken stimuleren. BinnenbeRijk biedt daarnaast een podium voor de uitwisseling van informatie, kennis en expertise.

Ravestein & Zwart!
kreeg sinds de start van het blad in 2002 een steeds grotere rol bij BinnenbeRijk. Na de redactie, eindredactie en coördinatie kwam in 2008 ook de hoofdredactie in onze handen. We begeleidden daarnaast de complete redactionele en visuele restyling van het blad. Een blijk van vertrouwen in onze inhoudelijke kennis, onze brede ervaring binnen de overheid en onze ervaring met bladmanagement.

Margaretha Burger, directiesecretaris Expertisecentrum Organisatie & Personeel (EC O&P):
‘Ravestein & Zwart heeft voor het ministerie van BZK jarenlang naar volle tevredenheid het interdepartementale vakblad BinnenbeRijk verzorgd. Van het begin – ‘wat moet er in het blad staan’ – tot de uiteindelijke realisatie. De tekstschrijvers van R&Z zijn gewend om met weinig informatie een goed interview te houden – ook op ministersniveau – en dit uit te werken tot een prettig leesbaar, inhoudelijk artikel.’


 

Kijk ook bij...

- Bladmanagement: BinnenbeRijk