ELD/CINOP over R&Zleren doorgeven 152

Nieuwe onderwijsconcepten en ontwikkelingen vragen meer dan ooit om adequate en specifieke begeleiding van leerlingen. Het Programma Elektronisch Leerdossier (ELD) ontwikkelt een landelijke standaard en de infrastructuur voor de digitale uitwisseling van leergegevens. Doel: ondersteuning van een doorlopende leerlijn in het onderwijs.

Ravestein & Zwart!
verzorgde brochures over het HOE en WAT van het ELD en is verantwoordelijk voor de redactie en productie van de ELD-krant. De kennis van R&Z op het gebied van onderwijs & arbeidsmarkt komt bij dit project goed van pas.

Fons van Rooijen, transitiecoördinator ELD | Lerendoorgeven:
'Sinds 2007 is Ravestein & Zwart nauw betrokken bij de communicatie rond het ELD | Lerendoorgeven. Wat mij bevalt aan die samenwerking is de flexibele houding: bij veranderende omstandigheden denken en bewegen medewerkers van R&Z soepel mee. Ook als het gevraagde grenst aan het onmogelijke.'

Kijk ook bij...

- Pers en Publiciteit: Lerendoorgeven