VROMBinnen Rijksweb Personeel - het intranet voor alle rijksambtenaren met informatie over personeelszaken - kunnen ministeries hun ambtenaren informeren over regelingen die specifiek zijn voor hun ministerie. Dat gebeurt in zogenaamde Iviews: uitklapschermen binnen de diverse onderwerpen op Rijksweb Personeel die eventueel doorlinken naar verborgen pagina´s, een contactpagina of een documenten- of formulierenbibliotheek. R&Z structureerde voor het Ministerie van Volkshuisvesting de berg informatie van hun eigen intranet en schreef vervolgens de Iviews en eventueel de bijbehorende verborgen pagina´s. Ook stelde R&Z de documenten- en formulierenbibliotheek op.

 


Kijk ook bij ...

- Dienst: Redactioneel advies
- Specialisme: Informatieve teksten
- Specialisme: HR-Communicatie
- Projectmanagement: Esther van Tienen
- Kennisgebieden: HRM & Bedrijfsvoering

Tags: Webredactie