Kennisgebieden

Kennisgebieden

Waarom zou u Ravestein & Zwart inschakelen voor redactionele producties? Simpel: omdat we goed zijn in wat we doen. Wat ons onderscheidt van andere bureaus, is onze inhoudelijke expertise. We kunnen niet alleen goed schrijven, maar weten ook waar het over gaat. U hebt dus vaak maar een half woord nodig. Wel zo gemakkelijk!

Als redactioneel dienstverlener hebben we kennis van zaken in enkele specifieke domeinen:

Met onze materiekennis en redactionele kwaliteiten brengen we complexe onderwerpen terug tot de essentie. Actief in een van bovenstaande gebieden?Samen met u gaan we graag op zoek naar de juiste inhoud, de juiste toon en de juiste redactionele middelen.

U kunt ons inschakelen voor alle denkbare middelen. Van jaarverslag tot position paper. Van relatiemagazine tot community. Van nieuwsbrief tot redactionele huisstijl. Van brochure tot corporate story. Van advertentietekst tot artikel. Volledig beeld krijgen van wat wij bedenken en maken voor opdrachtgevers? Bekijk dan ook ons portfolio.

Bouw & Infra

Meer fietsen dan inwoners, de hoogste asfaltdichtheid van Europa, aangeharkte vinexwijken, land onder de zeespiegel, kampioen filerijden… het is allemaal Nederland. We timmeren flink aan en langs de weg. Ravestein & Zwart kent de sector bouw & infra van baksteen tot waterkering; van station tot snelweg en van klaverblad tot fietspad. Bij bouw- en infrastructurele projecten zijn veel partijen betrokken en zijn er vele belanghebbenden.

Het is van groot belang om goed te communiceren met aannemers en opdrachtgevers. Maar ook met omwonenden en weggebruikers. Actief in het domein Bouw & Infra? Samen met u gaan we op zoek naar de juiste inhoud, de juiste toon en de juiste redactionele middelen. Goed beeld hebben van wat wij bedenken en maken voor opdrachtgevers? Bekijk dan ons portfolio.

Kijk ook bij ...

Finance & Insurance

De financiële wereld schudt op haar grondvesten. Kredietcrisis, landencrisis, schuldencrisis – het maakt bedrijven en burgers onzeker en onrustig. Hoe zit het met mijn pensioen en met het pensioen van mijn partner? Hoe vind ik een veilige haven voor mijn vermogen? Ben ik als werknemer voldoende verzekerd voor ziekte en arbeidsongeschiktheid? Benutten we onze kansen als bedrijf wel optimaal bij het aanbieden van employee benefits? Werken we met de juiste partijen bij onze bedrijfsfinanciering?

Ravestein & Zwart volgt de ontwikkelingen in de financiële wereld op de voet. Die materiekennis komt goed van pas bij opdrachtgevers zoals bancaire dienstverleners, verzekeraars, accountants en financieel adviseurs. Samen met u gaan we op zoek naar de juiste inhoud, de juiste toon en de juiste redactionele middelen. Goed beeld hebben van wat wij bedenken en maken voor opdrachtgevers? Bekijk dan ook ons portfolio.

Kijk ook bij ...

pp

Stad & Regio

Gemeenten en regio's dragen steeds grotere verantwoordelijkheid. Hoe zorgen we dat het cultuurbeleid in de gemeente op niveau blijft? Hoe geven we vorm aan onze nieuwe rol in het sociale domein? Hoe maken we optimaal gebruik van de stad als krachtbron voor economische vooruitgang?

Ravestein & Zwart is goed ingevoerd in het veranderende speelveld van stad & regio. Voor ons vertrouwde thema's als zorg, arbeidsmarkt en onderwijs krijgen steeds vaker concreet gestalte op lokaal en regionaal niveau. De affiniteit met de stad en de regio is de laatste jaren versterkt dankzij structurele bijdragen aan Binnenlands Bestuur en door de productie van uitgaven zoals Uitvoeren naar vermogen (Menno Fenger), De culturele stad (Cor Wijn) en De aantrekkelijke stad (Gerard Marlet). Vanuit deze solide basis bieden we overheden, ondernemers en onderzoeksinstituten graag redactionele ondersteuning bij hun communicatie.

Kijk ook bij ...

 

Zorg & Zekerheid

Iedereen heeft ondersteuning nodig bij ziekte, werkloosheid of financiële nood. Iedereen heeft het recht om mee te doen in onze maatschappij. Ravestein & Zwart is volop actief in het domein Zorg & Zekerheid. Voor commerciële dienstverleners die bedrijven ondersteunen bij arbo, verzuim en re-integratie. Voor verzekeraars die bedrijfsrisico´s afdekken en employee benefits aanbieden. Voor maatschappelijke dienstverleners, professionals en overheden die werken aan inburgering, welzijn, re-integratie en participatie. Voor zorginstellingen die ´care´ en ´cure´ bieden.

Bij redactionele producties zorgen wij dat u één taal spreekt en één gezicht toont. Wij zoeken samen met u naar woorden en middelen die uw boodschap effectief communiceren. Dat doen we bijvoorbeeld bij het schrijven van position papers of het redigeren van een blad voor verzekerden. Met een nieuws- en adviesbrief voor de eerstelijnszorg en met eenvoudige leaflets voor cliënten.


Kijk ook bij...

abm_juli2009 typisch_nederlands_beroep Mijnredement_vk nvva

Meer artikelen...